Terveydenhuoltosopimukset ja suunnitelmat

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon edistämikseksi olen useamman tilan kanssa tehnyt terveydenhuoltosopimuksia ja terveydenhuoltosuunnitelmia.

Useimmilla nautakarjatiloilla on käytössään Naseva-terveydenhoito-ohjelma. Sen puitteissa tehdään hyvää terveydenhoito- ja eläisuojelutyötä säännöllisillä tilakäynneillä. siihen kuulumalla nautatilojen tuotanto- ja tutkimustiedot sekä esim. eläinten lääkitykset voidaan linkittää suoraan meijereiden ja teurastamoiden tietoon.

TÖISSÄ TÄNÄÄN:

12.-22.11. poikkeuksellisesti ajanvaraukset vain klo 8-10

AJANVARAUKSET
PUH. 0500 241 475